SYREO – Systém reálné obrany

CO ZNAMENÁ SYREO?

SYREO je zkratkou názvu našeho systému, který jsme pojmenovali Systém reálné obrany.
Systém proto, že se snažíme nabídnout vám ucelený systém složený z jednotlivých vzájemně kombinovatelných prvků ochrany jako je prevence, klasická sebeobrana, využití technických prostředků i elektroniky.
Reálné proto, že jsou ji schopni reálně zvládnout a použít i méně zdatní jedinci (senioři, ženy), přičemž tento fakt a toto zaměření neubírá našemu systému na účinnosti a efektivní aplikovatelnosti v krizových situacích – právě naopak.
Obrany pak proto, že nejedná o bojové umění, nýbrž o obranu a ochranu Vašeho zdraví a majetku. Naším cílem není vychovat z vás bojovníky a sportovce v jednom, ale naučit vás zásadám a technikám obrany v krizových situacích, a to takovým zásadám a technikám, které dokáže použít kdokoliv.

 

KDO JSME?

SYREO navazuje na zkušenosti Evropské školy bojových umění ARMA FERRE, která působí již od roku 2005 v ČR, SK a Polsku.

Novost je právě naší hlavní předností – přinášíme nový pohled na sebeobranu, nové prostředky obrany na našem trhu a opíráme se o nové, moderní poznatky v krizových situacích. Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti se studiem různých bojových umění a sebeobranných stylů, na jejichž základě pro vás vytvořili systém použitelný kýmkoliv v  situacích, kdy nastane potřeba sebeobrany. Tento systém pro vás navíc rozplánovali v rámci kursů a seminářů tak, že čas na jeho zvládnutí si najde v dnes velmi přeplněných diářích skutečně každý.

CO NABÍZÍME?

SYREO vám přináší širokou nabídku seminářů a kursů sebeobrany jak obecné, tak specializované. Nabízíme kursy sebeobrany pro seniory, pro děti 1. i 2. stupně základních škol a sebeobrana pro ženy. Jako další zajímavé téma je výuka sebeobrany pomocí teleskopického obušku a to nejen pro civilní ale i profesní použití, v plánu je též sebeobrana profesní. V naší nabídce si skutečně každý může najít, co hledá a co mu vyhovuje, zároveň je naše termínová listina dostatečně flexibilní, aby komukoliv poskytla časový prostor pro trénink. Kromě těchto služeb dále nabízíme širokou škálu technických prostředků osobní obrany, pepřové spreje, teleskopické obušky, elektrické paralyzéry a výhledově celou řadu dalších jedinečných pomůcek. Snažíme se přitom přihlížet nejen k přijatelné ceně, ale též k reálné účinnosti těchto prostředků. Proto vám nenabízíme prostředky na trhu běžně dostupné, ale prostředky, jaké (úspěšně) používají profesionálové.

Chcete se naučit bránit? Chcete to dokázat rychle, jednoduše a účinně? 
Nebo jen sháníte sebeobranné pomůcky a chcete ty nejlepší?

Neváhejte a kontaktujte nás! Vždyť SYREO je tu pro Vás!