O nás

Stejně jako převážná většina škol tohoto druhu, vychází i ARMA FERRE z historických technik, které ve druhé polovině XIV. století vyvinul a sestavil mistr šermu Johannes Liechtenauer. Protože se tento systém ukázal v praxi jako velmi životaschopný, pokračovali v něm dále jeho žáci a následovníci, kteří jeho jednotlivé prvky dále rozpracovávali a zdokonalovali. ARMA FERRE – EVROPSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ tedy vychází z původního učení, které se zachovalo v dobových manuskriptech, přičemž toto umění nepojímá dogmaticky. Nekráčí tedy pouze po starých cestách, které prošlapali středověcí mistři, ale v duchu jejich pokračovatelů se snaží vytvářet a objevovat i cesty nové. Neusiluje tedy pouze o upevnění někdejšího stylu, jeho zachování a bezmezné a dogmatické setrvávání v mezích vytyčených středověkými mistry, ale dbá o stálý vývoj, o soustavné zkvalitňování výuky a výcviku, a tím i neustálé zvyšování teoretické i praktické úrovně jak ARMA FERRE, tak také adeptů, kteří se školou spolupracují, protože pouhé přešlapování na místě by znamenalo stagnaci a následně úpadek. Pouze cesta vpřed je nositelkou pokroku a díky tomu je možné nejen lépe a přesněji pochopit, ale také v praxi uplatňovat, tradiční techniky, a díky tomu rychleji směřovat ke společně vytčenému cíli.

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že mezi naše priority rozhodně nepatří odmítání či znevažování učení a přístupů jiných škol, protože každá cesta a každý styl může být přínosem pro další rozvoj těchto historických bojových umění, což by měl být hlavní cíl všech škol tohoto typu. Kvalitu výuky lze pak nejlépe zhodnotit nikoliv při teoretických diskuzích na různých internetových fórech, ale při jejich praktickém uplatnění na kolbišti a se zbraní v ruce. Proto v duchu hesla „Hledejme, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje“, nesmí převážit snaha „pitvat“ mnohdy nepodstatné rozdíly v přístupech, ale naopak pozitivní hodnocení toho, co nás může vzájemně více sblížit a posílit ve společném snažení.

Jak se nám tyto záměry daří naplňovat v praxi, posoudíte nejlépe sami, pokud se rozhodnete zúčastnit některých z našich seminářů, na nichž budete vždy vítáni. Pouze vlastní zkušenost je totiž nenahraditelná a nade všechna kladná či záporná doporučení jiných. V případě vašeho zájmu naleznete nabídku našich akcí v příslušné sekci těchto stránek.

ARMA FERRE – EVROPSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ  je určen především okruhu lidí, kteří se o šerm zajímají jako o tradiční evropské bojové umění. Semináře jsou však vhodné i pro ty zájemce, kteří by si rádi rozšířili obzor šermířského umu v oblastech scénických či divadelních vystoupení, nebo začlenit dobové scény do filmových produkcí a jejich ztvárnění reálnějším způsobem režie i vlastního provedení

Výuka ARMA FERRE – EVROPSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ probíhá formou víkendových seminářů věnovaných konkrétnímu tématu, případně třídenních nebo šestidenních speciálů zaměřených převážně na boj dlouhým mečem. Scénář seminářů však není neměnný. Po domluvě nabízíme možnost uspořádání semináře ve vašich prostorách na téma dle vašich konkrétních představ a potřeb, s širší účastí nebo pouze pro uzavřenou skupinu.

Jak již bylo řečeno v úvodu, věnuje se ARMA FERRE – EVROPSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ především různým formám dobového šermu, kterým odpovídá i konkrétní okruh tradičně užívaných zbraní. Jsou to především: Langschwert. langmesser, dýka, meč a štít/ pukléř,  polleaxe, dlouhá, střední a krátká hůl.

Blossfechten – šerm beze zbroje, tj. boj dlouhým mečem, dlouhou, střední a krátkou holí, způsoby použití dýky a boj krátkou zbraní a puklířem.

Harnischfechten – šerm ve zbroji, tj. boj dlouhým mečem, případně s použitím dřevcových zbraní.

HARD – tedy příprava bojovníků na účast v duelových turnajích, ke kterým se z hlediska zbraní řadí především meč a štít a dlouhý meč.

Turnaje – příprava bojovníků na účast v turnajích probíhajících především v Polsku, kde je mimo dokonalého zvládnutí vlastní zbraně rovněž nepostradatelná znalost taktiky a strategie a její uplatnění v rámci skupinového boje, tj. bohurtu. Zde najde své uplatnění především meč a štít, případně tesák, dřevcové zbraně a samozřejmě rovněž i dlouhý meč.

Mimo těchto aktivit se ARMA FERRE – EVROPSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ zabývá také výukou moderní sebeobrany SYREO – systém reálné obrany, která se věnuje speciální sebeobraně pro ženy, žáky ZŠ a SŠ i pro seniory. Do této kategorie patří i výuka civilního i profesního použití  teleskopického obušku.