SYREO – Sebeobrana pro seniory

SYREO – Sebeobrana pro seniory

Přepadení, krádeže, loupeže, násilí. Každých 130 sekund jedna oběť. Jedna oběť na každých 48 obyvatel ČR. Každou pátou obětí je senior. Může se to stát i Vám. Hlavní terče delikventů: slabí a zranitelní jedinci. Důvody: Senior se nebrání. Senior má strach. Senior není hrozba. Jejich hlavní obava: Bránící se oběť. Senioři jsou právě takovou obětí.

Nebuďte slabí! Nebuďte zranitelní! Nebuďte obětí! Naučte se bránit!

SYREO Vás naučí jak na to!

Náplní programu SYREO -Sebeobrany pro seniory je výuka technik sebeobrany  přizpůsobených dispozici seniorů. Naučíme vás nejen sebeobranu v její  klasické podobě, ale sebeobranu s využitím prostředků dostupných právě  seniorům, s respektem a pochopením vůči všem silným i slabým stránkám,  jež zralý věk provázejí. Naučíme vás tedy nejen sebeobranu ve formě  typického bojového přístupu, ale navíc vám ukážeme jak opravdu zvládat  krizové situace, jak nepodléhat strachu, jak odolat nátlaku či jak  odhalit podvodníky a možné agresory a následně eliminovat hrozbu. 
Naučíme vás zásady prevence konfliktů a modely jejich aplikace. Též  vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování  v prekonfliktní, konfliktní a pokonfliktní fázi.

Program je určen pro všechny seniory. Techniky SYREO -Sebeobrany pro   seniory dokáže použít skutečně každý, každý se může naučit jak zvládat   modelové situace. Součástí programu je navíc též představení a  praktické ukázky použití technických obranných prostředků, tedy  takových, které dokáží použít i fyzicky handicapovaní jedinci.

V rámci programu vám navíc osvětlíme právní aspekty sebeobrany či  základy první pomoci.

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr?

SYREO -Sebeobrana pro seniory je vaše šance!

Upoutávka z první lekce sebeobrany pro seniory v Bruntále zde

Kurz sebeobrana pro seniory reportáž zde

Zdroj statistických dat-www.policie.cz,
informační linka Policie ČR.)