Kurzy pro organizace

Nabízíme také možnost uspořádat na objednávku níže uvedené kurzy sebeobrany pro nejrůznější organizace jako základní a střední školy, obce, města, kulturní a sportovní organizace. Podrobnější informace u jednotlivých kurzů. Těšíme se na spolupráci.

SYREO – Sebeobrana pro dívky ZŠ a SŠ

Tento kurz byl navržen tak aby, účastníci kurzu získali základní orientaci v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu s útočníkem. Tedy v situacích, kdy Vám hrozí nebezpečí v podobě obtěžování, kdy se Vás útočník snaží osahávat, uchopit nebo obejmout, až po situace, kdy je napadený již donucen se bránit na zemi. Naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich použití v různých situacích.

V závěru výuky budete mít možnost seznámit se s vybranými improvizovanými prostředky, které Vám mohou v takových situacích výrazně pomoci.
Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Maximum času je věnováno praktickému nácviku a zažití jednotlivých technik a jejich následnému procvičování.
Jsme si vědomi, že účastníci jsou naprostí začátečníci, proto je praktická výuka postavena na výuce jednoduchých technik a postupů přizpůsobených jejich fyzickým predispozicím založených na přirozených obraných reakcích.

Teorie je zaměřena na prevenci a výklad zásad, jejichž dodržování vám pomůže předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Tato teorie je doplněna výkladem základních právních norem spojených s řešením sebeobranných situací.

Též Vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v před konfliktní, konfliktní a po konfliktní fázi.

Tato látka je rozložena do dvou vyučovacích hodin (2×45 minut) Doporučujeme pak tento blok opakovat s určitým časovým odstupem (týden, měsíc, ideální 2 týdny). Děti tak mají po prvním bloku čas na reflexi.

Obsah bloku

Teorie

Praxe

§  Charakteristika a definice sebeobrany

§  Právní aspekty sebeobrany

§  Psychologická příprava v sebeobraně

§  Strategie a taktika v sebeobraně

§  Kategorie a způsoby napadení

§  Charakteristika útočníka

§  Vymezení osobního prostoru

§  Obrana proti nejčastějším útokům ve stoje

§  Uvolnění ze sevření a držení

§  Obrana proti škrcení

§  Obrana u zdi

§  Obrana na zemi

 

Maximální počet je 30 dívek na jeden blok (ideální počet 20 dívek).
Kurz je určen pro dívky druhého stupně ZŠ a SŠ.

Jelikož je způsob obrany odlišný jak pro dívky, tak pro chlapce, musí být takto roztříděni na kurzu.

V jeden den jsme schopni zajistit maximálně 3 bloky.
Z naší praxe máme zkušenost, že daleko příjemnější práce je s dětmi, které o tuto problematiku mají skutečný zájem, než pracovat s dětmi, které toto téma nezajímá a narušují tak průběh výuky

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr?

SYREO – sebeobrana pro ženy (organizace)

Vážená paní starostko, pane starosto, zastupitelé,
obracíme se na Vás s nabídkou kurzu sebeobrany, který bychom realizovali ve Vaší obci. Jistě jste také – zvláště v poslední době – zaznamenáváte eskalaci násilných trestných činů, a to nejen množících se útoků proti majetku, ale především závažnějších útoků vedených především ze zištných důvodů, které jsou ve svém konečném důsledku zaměřeny na zdraví občanů nejrůznějších věkových skupin a pohlaví. Tento stále se stupňující nelichotivý, celospolečenský trend si lze nejsnáze ověřit z pravidelně sestavovaných statistik Ministerstva vnitra, z nichž je patrný zvláště nárůst loupežných přepadení, fyzických napadení a sexuálně motivovaných trestných činů.

Na dodržování klidu a pořádku v obcích sic dohlíží k tomuto účelu zřízené složky, tj. městské policie a Policie ČR, ale vzhledem k nepříznivě se vyvíjejícímu poměru množství spáchaných nejrůznějších trestných činů a současnému stavu pořádkových složek, který má spíše opačnou tendenci, nemohou ani při nejlepší vůli být vždy právě tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Nastávají tak chvíle, kdy jsme, mnohdy zcela bez přípravy, postaveni do situace čelit nečekanému problému sami.

I když jako velmi pozitivní lze označit skutečnost, že stále více občanů se vážně zajímá o nejrůznější způsoby řešení této problematiky, zaměřujíce se především na hlediska možné prevence, soustředí se jejich zájem především na ochranu svého vlastnictví. Znají sic, jak účinně zabezpečit svůj dům, své auto, své peníze či další majetek, ale často už zapomínají na to nejdůležitější, a to jak účinně ochránit zdraví a život jak svůj, tak případně svých blízkých. Tyto hodnoty vlastní každý z nás (na rozdíl od hmotného majetku) pouze jedenkrát a navíc jsou nenahraditelné. Proto záleží především na každém jednotlivci, jak se v krizové situaci dokáže zachovat a jednat co nejlépe, aby byl schopen hrozícímu nebezpečí předcházet, v nezbytném případě ho účinně odvrátil nebo alespoň zmírnit následky neočekávaného útoku.

Věříme, že vzhledem k tomu, že Vám, ani ostatním občanům vaší obce není tento
nepříznivý vývoj ve společnosti zcela lhostejný, zvláště když tou nejvíce ohroženou skupinou jsou především děti, ženy a dívky. Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost uspořádat u Vás kurzy sebeobrany, které mohou vyžit všichni zájemci o tuto problematiku z řad Vašich i dalších spoluobčanů.

Kurz SYREO v rámci ARMA FERRE, který Vám tímto nabízíme, garantuje po odborné stránce akreditovaný cvičitel s dlouholetou praxí jak v oblasti sebeobrany, tak také dalších evropských bojových umění.

Nabízené kurzy nejsou nijak náročné na fyzickou kondici účastníků, na prostor, ani na materiální vybavení. Výuku je možné bez problému provádět ve vhodných prostorách, kterými běžně disponuje každá obec (tělocvična, hala, sál, kulturní dům, případně další).

Teorie je zaměřena na prevenci a výklad zásad, jejichž dodržování vám pomůže předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Tato teorie je doplněna výkladem základních právních norem spojených s řešením sebeobranných situací.

Též Vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v před konfliktní, konfliktní a po konfliktní fázi.

Obsah bloku

Teorie

Praxe

§  Charakteristika a definice sebeobrany

§  Právní aspekty sebeobrany

§  Psychologická příprava v sebeobraně

§  Strategie a taktika v sebeobraně

§  Kategorie a způsoby napadení

§  Charakteristika útočníka

§  Vymezení osobního prostoru

§  Obrana proti nejčastějším útokům ve stoje

§  Uvolnění ze sevření a držení

§  Obrana proti škrcení

§  Obrana u zdi

§  Obrana na zemi

 

Maximální počet je 24 žen na jeden blok (ideální počet 20 dívek).

Pro Vás a Vaše spoluobčany nabízíme dvě základní varianty kurzů sebeobrany. U obou variant lze kurz bez problémů pořádat v prostorách objednavatele a u každé z variant je max. počet účastníků omezen na 20 osob.

Varianta A:      kurz konaný ve všední dny, především v odpoledních, případně podvečerních hodinách, např. v čase od 17:00 do 20:00 hod. Při této variantě je látka rozdělena do tří hodin. Náplní kurzu je popis hlavních rizikových faktorů a situací, probrání základních technik v případě hrozícího kontaktu a jejich praktické vyzkoušení.
Cena 4 900,- Kč Bez DPH

Varianta B:      půldenní kurzy, nejlépe v průběhu víkendu, např. 14:00-19:00 hod. Látka je rozdělena do pěti hodinových bloků, což umožňuje jednotlivé techniky vysvětlit lépe a více do hloubky a více času lze rovněž věnovat i jejich důkladnějšímu praktickému procvičení. Tato varianta tak účastníkům kurzu poskytuje podstatně větší prostor pro zvládnutí přednášené problematiky.
Cena 6 900,- Kč Bez DPH

Při vzdálenosti nad 100 km od Bruntálu účtujeme paušální příspěvek na dopravu v částce

500,- Kč Bez DPH

 

SYREO – Teleskopický obušek (organizace)

Násilná trestná činnost je běžnou součástí každodenní reality.
V loňském roce se stal obětí každý šestistý občan České republiky. Každý den je napadeno dalších 46 osob. Oběti? Nerozhoduje věk, vzhled, fyzický stav. Každý se může stát obětí. Každý z nás je v ohrožení. Vy nejste vyjímkou. Každý z nás se neubrání holýma rukama. Každý z nás nedokáže obstát bez pomoci. Chcete se naučit bránit prostředkem, který dokáže použít skutečně každý?

SYREO Vás naučí jak na to!
SYREO – teleskopický obušek je program, připravený pro všechny osoby. Náplní programu je tedy zvládnutí užívání teleskopického obušku k obraně, a to jak v konkrétních modelových situacích, tak obecně v celém technickém základu, od zásad nošení, přes základní postoje a úchopy až po komplexní principy používání obušku. Naši lektoři Vás však též naučí, jak rozeznat potenciální nebezpečí a jak správně komunikovat s agresory, jak opravdu zvládat krizové situace, jak nepodléhat strachu či jak odolat hrozbám a nátlaku.

Naučíme vás zásady prevence konfliktů a modely jejich aplikace. Též vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v prekonfliktní, konfliktní a pokonfliktní fázi.

Program je určen pro všechny, jak pro naprosté začátečníky ve světě sebeobrany, tak pro pokročilejší bojovníky toužící po doplnění neozbrojených technik. Techniky SYREO – Teleskopického obušku dokáže použít skutečně každý, každý se může naučit jak zvládat tento snadný nástroj.
V rámci programu vám navíc osvětlíme právní aspekty sebeobrany či základy první pomoci.Kurz se pořádá v prostorách objednavatele a je určen pro maximálně 20 osob.

Varianta A:      kurz konaný ve všední dny, především v odpoledních, případně podvečerních hodinách, např. v čase od 17:00 do 20:00 hod. Při této variantě je látka rozdělena do tří hodin. Náplní kurzu je popis hlavních rizikových faktorů a situací, probrání základních technik v případě hrozícího kontaktu a jejich praktické vyzkoušení.
Cena 4 900,- Kč Bez DPH

Varianta B:      půldenní kurzy, nejlépe v průběhu víkendu, např. 14:00-19:00 hod. Látka je rozdělena do pěti hodinových bloků, což umožňuje jednotlivé techniky vysvětlit lépe a více do hloubky a více času lze rovněž věnovat i jejich důkladnějšímu praktickému procvičení. Tato varianta tak účastníkům kurzu poskytuje podstatně větší prostor pro zvládnutí přednášené problematiky.
Cena 6 900,- Kč Bez DPH

Při vzdálenosti nad 100 km od Bruntálu účtujeme paušální příspěvek na dopravu v částce

500,- Kč Bez DPH

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr
SYREO -Teleskopický obušek je vaše šance!
Pamatujte – neučíme bojová umění, učíme Vás přežít.

 

SYREO – Sebeobrana pro seniory (organizace)

Přepadení, krádeže, loupeže, násilí. Každých 130 sekund jedna oběť. Jedna oběť na každých 48 obyvatel ČR. Každou pátou obětí je senior. Může se to stát i Vám. Hlavní terče delikventů: slabí a zranitelní jedinci. Důvody: Senior se nebrání. Senior má strach. Senior není hrozba. Jejich hlavní obava: Bránící se oběť. Senioři jsou právě takovou obětí.

 

Nebuďte slabí! Nebuďte zranitelní! Nebuďte obětí! Naučte se bránit!
SYREO Vás naučí jak na to!

Náplní programu SYREO -Sebeobrany pro seniory je výuka technik sebeobrany přizpůsobených dispozici seniorů. Naučíme vás nejen sebeobranu v její klasické podobě, ale sebeobranu s využitím prostředků dostupných právě seniorům, s respektem a pochopením vůči všem silným i slabým stránkám, jež zralý věk provázejí. Naučíme vás tedy nejen sebeobranu ve formě typického bojového přístupu, ale navíc vám ukážeme jak opravdu zvládat krizové situace, jak nepodléhat strachu, jak odolat nátlaku či jak odhalit podvodníky a možné agresory a následně eliminovat hrozbu.
Naučíme vás zásady prevence konfliktů a modely jejich aplikace. Též vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v prekonfliktní, konfliktní a pokonfliktní fázi.

Teorie je zaměřena na prevenci a výklad zásad, jejichž dodržování vám pomůže předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Tato teorie je doplněna výkladem základních právních norem spojených s řešením sebeobranných situací.

Též Vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v před konfliktní, konfliktní a po konfliktní fázi.

Obsah bloku

Teorie

Praxe

§  Charakteristika a definice sebeobrany

§  Právní aspekty sebeobrany

§  Psychologická příprava v sebeobraně

§  Strategie a taktika v sebeobraně

§  Kategorie a způsoby napadení

§  Charakteristika útočníka

§  Vymezení osobního prostoru

§  Obrana proti nejčastějším útokům ve stoje

§  Uvolnění ze sevření a držení

§  Obrana proti škrcení

§  Obrana u zdi

§  Obrana na zemi

 

 

Program je určen pro všechny seniory. Techniky SYREO -Sebeobrany pro seniory dokáže použít skutečně každý, každý se může naučit jak zvládat modelové situace. Součástí programu je navíc též představení a praktické ukázky použití technických obranných prostředků, tedy takových, které dokáží použít i fyzicky handicapovaní jedinci. Kurz se pořádá v prostorách objednavatele a je určen pro maximálně 20 osob.

Látka je rozdělena do 2×2 hodin.
Cena za komplet 6 000,- Kč Bez DPH

Při vzdálenosti nad 100 km od Bruntálu účtujeme paušální příspěvek na dopravu v částce 500,- Kč Bez DPH

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr?
SYREO -Sebeobrana pro seniory je vaše šance!